Wisdom quotes, cards, stories, proverbs, quotes

(Български) Приказката не е фантазия. Тя е история, съхранила забравеното величие на човека