Wisdom quotes, cards, stories, proverbs, quotes

(Български) Щастието идва капка по капка, за да си отиде като река, а нещастието идва като река, за да си отиде капка по капка